ns2.dhosting.pl 13/10/2021 09:21:00


Prace wynikały z awarii backbone u operatora zewnętrznego.

Wykryto zmianę stanu DNS z DOWN na UP